Faculty

Faculty

• International

• National

speaker

Dr Ahilasamy

Tamil Nadu

speaker

Dr Ajit Mansingh

New Delhi

speaker

Dr Amit Goyal

AIIMS Jodhpur

speaker

Dr Anjan K Sahoo

New Delhi

speaker

Dr Aru Handa

Medanta Medicity, New Delhi

speaker

Dr Arvind Soni

New Delhi

speaker

Dr Ashok Gupta

PGIMER, Chandigarh

speaker

Dr Bhumika Gupta

Palampur

speaker

Dr Chirom Amit Singh

AIIMS, Delhi

speaker

Dr Darwin Kaushal

AIIMS, Jodhpur

speaker

Dr Gautam Bir Singh

LHMC, Delhi

speaker

Dr Hitesh Verma

New Delhi

speaker

Dr I A Preeti

Titupati

speaker

Dr Ishwar Singh

New Delhi

speaker

Dr Kapil Sikka

AIIMS, Delhi

speaker

Dr Karan Sharma

Amritsar

speaker

Dr Kranti Bhawana

AIIMS, Patna

speaker

Dr Mohnish Grover

Jaipur, India

speaker

Dr Prachi Jain

Chandigarh

speaker

Dr Premsagar

AIIMS, Delhi

speaker

Dr Rahul Modi

Mumbai

speaker

Dr Rajeev Kumar

AIIMS, Delhi

speaker

Dr Rajesh Dhir

Chandigarh

speaker

Dr Rajiniganth M.G

Tamil Nadu

speaker

Dr Rakesh Kumar

AIIMS, Delhi

speaker

Dr Ravinder Verma

New Delhi

speaker

Dr Regi Thomas

CMC, Vellore

speaker

Dr Richa Vaish

TMH, Mumbai

speaker

Dr Ripu Daman Arora

AIIMS, Raipur

speaker

Dr Rohit Sharma

Baraiely

speaker

Dr S P Dubey

Bhopal

speaker

Dr Sandeep Bansal

PGI, Chandigarh

speaker

Dr Santosh S

Begaluru

speaker

Dr Sarika Verma

Chandigarh

speaker

Dr Saurabh Varshney

AIIMS, Rishikesh

speaker

Dr Shyam Kumar

Chennai

speaker

Dr Suresh M

CMC Vellore

speaker

Dr Uma Garg

Uttar Pradesh

speaker

Dr Vikas Gupta

AIIMS, Bhopal

• State

Dr Anjan K Sahoo Dr Ashutosh Hota Dr Debabrat Panigrahi Dr K C Mallick
Dr K K Samantray Dr Khageswar Rout Dr Mamata Sahu Dr Manoj Lath
Dr Manoj Mansingh Dr R K Pattanaik Dr R N Biswal Dr R N Samal
Dr Rajalakshmi Panigrahi Dr Rajesh Padhi Dr RVS Kumar Dr S K Behera
Dr S Routray Dr Sanjay Gupta Dr Sanjay Panda Dr Santosh K Mishra
Dr Santosh K Swain Dr Satyajit Mishra Dr Smrutirekha Swain Dr U R Parija
Scientific Programs